Farské oznamy 4.8. – 10.8.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou (kvôli zastupovaniu na okolí aj menej).
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 9 Márie Čemanovej.
• Pozvanie pre všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov do tábora v Štiavnických Baniach od 25.8 do 29.8.2014. Prihlasovanie na fare
• 30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Prihlasovanie v sakristii alebo na fare.
• Pod sochou sv. Antona je inštalovaná pokladnička pre chudobných. Za milodary sa zakúpia potraviny, ktoré bude farská rada rozdeľovať najchudobnejším v našej farnosti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
4.8.
Sv. Ján M. Vianney, spomienka
Utorok
5.8.
18:00
Féria Za Božie požehnanie rodine Babjakovej a Dominovej
Streda
6.8.
18:00
Premenenie Pána, 
sviatok
+ Irena Rose
Štvrtok
7.8.
18:00
Féria + Mária, Juraj, Kornélia a Juraj
Eucharistická adorácia
Piatok
8.8.
18:00
Sv. Dominika, kňaza, spomienka + Emília Mrvová,
1. výročie
Sobota
9.8.
7:30

Sv. Terézie Benedikty, sviatok

+ Mária Valentová
Nedeľa
10.8.
9:00
19. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Požehnaný čas prázdnin Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté