Farské oznamy 18.8. – 24.8.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 11 Renaty Budajovej.
•    Tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov v Štiavnických Baniach od 25.8 do 29.8.2014. Zaplatiť je potrebné do konca tohto týždňa.
•    30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Prihlasovanie v sakristii alebo na fare.
•    Pod sochou sv. Antona je inštalovaná pokladnička pre chudobných. Za milodary sa zakúpia potraviny, ktoré bude farská rada rozdeľovať najchudobnejším v našej farnosti.
•    V piatok 22.8. na sviatok Panny Márie Kráľovnej, sme pozvaní do Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v BB získať úplné odpustky Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie: 16:00 ruženec, 16:30 sv. omša.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
18.8.
Féria
Utorok
19.8.
18:00
Féria + Margita a Jozef Turčan a syn Stanislav
Streda
20.8.
18:00
Sv. Bernarda, opáta, spomienka + Pavol Vráb
Štvrtok
21.8.
18:00
Sv. Pia X., pápeža + Ján Lupták
Eucharistická adorácia
Piatok
22.8.
18:00
Panny Márie Kráľovnej
spomienka
+ Helena a Ján Styk, Ludvika a Ladislav Jelža
Sobota
23.8.
7:30

Panny Márie v sobotu,
Ľubovoľná spomienka

+ Július Porubčan
Nedeľa
24.8.
9:00
21. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Prekvapenia z viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté