Podkonický spravodaj 9 / 2014

logo_spravodaj_NPZo septembrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Dobruo Podkonickuo – II. ročník
– Po stopách partizánov
– Naša púť do Šaštína
– Výsledky a okamihy z volejbalového turnaja

Spravodaj 9 / 2014 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 9 / 2014 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Obsah čísla 9/2014:
01 Príhovor
02 OU informuje: Uznesenie č. 49 z OZ
03 Viete, že: Zväz protifašistických bojovníkov
03 Základná škola: Oznamy
04 Farská púť: Naša púť do Šaštína
05 Spoločenská kronika
06 Podujatia: Dobruo Podkonickuo – II. ročník
08 Rozhovor: V knižnici máme cez 8-tisíc kníh
10 Podujatia: Po stopách partizánov
11 Šport: Výsledky a okamihy z volejbalového turnaja
12 Farské oznamy: 8.9. – 5.10.2014

Komentáre sú uzavreté