Farské oznamy 6.10. – 12.10.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 5: Anna Turčanová, Júlia Lipová, Mária Luptáková, Elena Kretíková, Ľubomíra Plachá. Prosím, aby ste si určili vedúcu.
• Deti a ich rodičov pozývam na detské sv. omše, ktoré budú bývať v piatok o 18.00 hod. Nácvik spevu a hudby bude v utorok po sv. omši (o 18.30 hod.) na fare.
• Farská rada bude zasadať v piatok 10.10.2014 po sv. omši.
• Stretnutie lektorov bude budúci utorok (14.10.2014) na fare.
• Ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili na pohrebe otca vdp. Norberta Ďurdíka, bývalého farára v Podkoniciach a spomenuli si v modlitbách.
• Dnes o 14:00 – „Medžugorské ozveny“: litánie a sv. ruženec v kostole, projekcia fotiek na fare.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
• Na budúci týždeň v piatok (17.10.) o 10:00 na fare bude „kočíkové stretko“ pre mamičky.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
6.10.
Féria
Utorok
7.10.
18:00
Ružencovej Panny Márie,
spomienka
+ Milan Krivačka, rodičia, starí rodičia a brat
Streda
8.10.
7:00
Féria + starí rodičia Turčanovci a Slobodníkovci
Štvrtok
9.10.
18:00
Féria + Emília a Pavol Homola a rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
10.10.
18:00
Féria + Milan Vráb, rodičia a Mária Jamrichová
Detská sv. omša
Sobota
11.10.
7:30
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Patrášovú
Nedeľa
12.10.
9:00
28. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Schopnosť deliť sa Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté