Farské oznamy 29.9. – 5.10.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 4 Emílie Kukučkovej.
• V piatok 3. októbra 2014 o 13:30 hod. bude v Šimonovanoch pohreb pána Františka Ďurdíka, otca vdp. Norberta Ďurdíka, bývalého farára v Podkoniciach.
• V nedeľu o 14:00 – „Medžugorské ozveny“: litánie a sv. ruženec v kostole, projekcia fotiek s pohostením na fare.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
29.9.
18:00
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok
+ Šimon Duraj a syn Jozef
Utorok
30.9.
18:00
Sv. Hieronyma, kňaza
spomienka
+ Ema a Štefan Ivanič a rodičia
Streda
1.10.
7:00
Sv. Terézie z Lisieux
sviatok
+ Helena a Ondrej Kostúr a deti
Štvrtok
2.10.
18:00
Sv. anjelov strážcov
spomienka
+ Martin Gregor
Eucharistická adorácia
Piatok
3.10.
18:00
Féria,
1. Piatok v mesiaci
Poďakovanie za Božie požehnanie pri životnom jubileu
Sobota
4.10.
7:00
Sv. Františka Assiského
spomienka
+ Emília a Dominik Valent
Nedeľa
5.10.
9:00
27. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Správne rozhodnutia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté