Farské oznamy 3.11. – 9.11.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Jozefy Barlovej.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
• Od 1. do 8. novembra získavame odpustky za duše v očistci: sv. spoveď, každý deň sv. prijímanie, vzbudenie si odklonu od hriechu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci (Verím v Boha) a na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).
• V nedeľu 9. novembra oslávime patróna nášho kostola a farnosti, sv. Martina. Slávnostným kazateľom bude vdp. Pavol Prieboj. Po sv. omši budeme mať pred kostolom hodové agapé (prosím ženy, aby napiekli koláče). Popoludní o 15:00 bude v kostole gitarový koncert Miloša Slobodníka.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
3.11.
18:00
Féria  + Peter Turčan
Utorok
4.11.
18:00
Sv. Karola Borromea,
spomienka
+ Irena a Ján Stanko
Streda
5.11.
7:00
Féria Poďakovanie za Božie požehnanie
Štvrtok
6.11.
18:00
Sv.Jána Kapistránskeho,
ľubovoľná spomienka
+ rodičia Emília a Matúš Mrva
Eucharistická adorácia
Piatok
7.11.
18:00
Féria,
1. piatok v mesiaci
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie Ivana Barlu s rodinou
Detská sv. omša
Sobota
8.11.
7:30
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka + František Balko
Nedeľa
9.11.
10:00
32. nedeľa v obd. cez rok, Slávnosť sv. Martina z Tours, patróna farnosti 10:00 Za všetkých farníkov
15:00 Gitarový koncert Miloša Slobodníka

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté