Farské oznamy 1.12. – 7.12.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 12 Jany Gregorovej.
• V piatok o 16:00 bude na fare nácvik spevu. O 17:00 bude v kostole mikulášsky program.
• Dnes (30.11.) máme zbierku na charitu.
• ZŠ s MŠ usporiada 5. 12. 2014 v kresťanskom dome VIANOČNÉ TRHY. Prosíme všetkých šikovných Podkoničanov, aby prispeli svojim vianočným výrobkom (vianočné ozdoby, svietniky, pečivo, rôzne ručne vyrobené výrobky a iné), ktoré si budú môcť návštevníci vianočných trhov zakúpiť a výťažok bude venovaný MŠ na novú podlahu do šatne. Vianočné výrobky môžete priniesť do školy, na obecný úrad alebo v deň konania trhov do kresťanského domu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
1.12.
Féria
Utorok
2.12.
18:00
Féria + manžel Ondrej
Streda
3.12.
6:00
Sv. Františka Xaverského, sviatok + Libor Očenáš

Rorátna sv. omša

Štvrtok
4.12.
18:00
Féria Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu Turčanovú
Eucharistická adorácia
Piatok
5.12.
18:00
Féria + Anna a Vladimír Očenáš, Milan Kostúrik (+19.11.2014) a zosnulí z rodiny
Detská sv. omša
Sobota
6.12.
6:00
Sv. Mikuláša, biskupa,
ľubovoľná spomienka
+ Róbert Budaj

Rorátna sv. omša

Nedeľa
7.12.
9:00
2. adventná nedeľa Za všetkých farníkov

Radosť z očakávania Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

 

Komentáre sú uzavreté