Podkonický spravodaj 1 / 2015

logo_spravodajZ januárového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie z ustanovujúceho OZ
– Výročná členská schôdza DHZ
– Pohľad do dnešnej rodiny (4. časť)
– Volejbalový a nohejbalový turnaj

Spravodaj 1 / 2015 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 1 / 2015 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Obsah čísla 1/2015:
01 Príhovor starostu obce
02 OU informuje: Separovaný odpad
02 OU informuje: Cesta do Priechoda
02 OU informuje: Zvukový záznam zo zastupiteľstva
03 OU informuje: Uznesenie z ustanovujúceho OZ
05 OU informuje: Pozvánka do divadla
05 Základná škola: Čo nám priniesol december
06 Základná škola: Čo nás čaká v januári
06 Základná škola: Hosť mesiaca
07 Podujatia: Dobrá novina v Podkoniciach
08 Rodina: Referendum o rodine
10 Rodina: Pohľad do dnešnej rodiny (4. časť)
11 Okienko humoru
12 DHZ Podkonice: Výročná členská schôdza DHZ
12 DHZ Podkonice: Kontakty na hasičov
13 DHZ Podkonice: Zriaďovacia listina DHZ obce
14 Šport: Trojkráľový nohejbalový turnaj
15 Šport: Štefanský volejbalový turnaj
15 Spoločenská kronika
16 Farské oznamy: 12.1.2015 – 8.2.2015

2 responses to “Podkonický spravodaj 1 / 2015