Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

obecné zastupiteľstvo PodkoniceDovoľte mi vás pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 18,00 v budove obecného úradu vo veľkej zasadačke. Obecné zastupiteľstvo je verejné. Poslanci a tak isto aj ja starosta sme volení vďaka Vám. Sme verejní činitelia a preto by som bol rád, keby ste sa prišli pozrieť ako sa rokuje, ako a kto hlasuje či vyjadriť aj svoj vlastný názor.

Program Obecného zastpiteľstva č. 2 je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Voľba členov komisii OZ
3. Odpredaj obecnej Multicary
4. Predstavenie ponúk na kúpu motorového vozidla a spôsobu financovania
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver 

Teším sa na vašu bohatú účasť.

Michal Vráb
starosta

Komentáre sú uzavreté