Farské oznamy 16.2. – 22.2.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 Márie Ivaničovej.
Popolcová streda je v celej Cirkvi dňom pokánia a pôstu (zdržovanie sa mäsitého pokrmu, 3x môžeme jesť – z toho raz do sýtosti). Povzbudenie ku sviatosti pokánia. 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
16.2.
Féria
Utorok
17.2.
18:00
Féria Poďakovanie za Božiu pomoc manželom Barlovcom
Streda
18.2.
18:00
Popolcová streda
Pôst, deň pokánia
+ Libor Očenáš
Štvrtok
19.2.
18:00
Féria + rodičia Božena a Emil Luštiak
Eucharistická adorácia
Piatok
20.2.
18:00
Féria + Lýdia a Jozef Budaj a syn Róbert
Detská sv. omša
Sobota
21.2.
7:30
Féria Na úmysel
Nedeľa
22.2.
9:00
1. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov

Radosť z pokánia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté