Foto: Karneval ZŠ s MŠ 2015

Karneval základná škola v Podkoniciach 2015Dňa 7.2.2015  sme mali v kultúrnom dome karneval. Predstavilo sa 35 detí prezlečených za kreatívne masky. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie. Atmosféra bola výborná, deti tancovali a súťažili v rôznych úlohách. Ďakujeme šikovným mamičkám za malé pohostenie a výzdobu kultúrneho domu, čo prispelo k dobrej nálade.

Rovnako sa chceme poďakovať sponzorom pánovi Mariánovi Budzelovi, pánovi Branislavovi Slobodníkovi, Spolku Podkoničan, Obecnému úradu a Vám všetkým, ktorí ste prispeli svojou energiou k uskutočneniu výbornej akcie.

Kolektív základnej a materskej školy v Podkoniciach.

Foto: pani učiteľka Martuška, Martin Hruška

 

Komentáre sú uzavreté