Farské oznamy 9.3. – 15.3.2015

kostol_ikonaNP• V pondelok máme v našej farnosti kňazské rekolekcie nášho dekanátu.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 13 Kataríny Kostúrovej.
• V piatok o 16:00 hod. bude na fare katechéza pre deti.
• V tomto týždni idem od pondelka večera do piatka obeda na kňazské duchovné cvičenia. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Sl. Ľupča (t.č. 4187357, mob. 0911 270 335)

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
9.3.
9:00
Féria  + Emília a Alfonz Mojžiš a syn Ján
Utorok
10.3.
18:00
Féria + Pavol Dobrík
Streda
11.3.
—-
Féria
Štvrtok
12.3.
18:00
Féria + Matúš Burian, rodičia a súrodeci
Eucharistická adorácia
Piatok
13.3.
18:00
Féria + Anna Kostúrová a starí rodičia
Detská sv. omša
17:30 krížová cesta
Sobota
14.3.
7:30
Féria Poďakovanie s prosbou za Božiu pomoc
Nedeľa
15.3.
9:00
4. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 krížová cesta

Odvahu nechať si obnoviť vieru Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté