Podkonický spravodaj 3 / 2015

logo_spravodaj_NPZ marcového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:

– Spolok Podkoničan – 2% z dane
– Kam s odpadom v Podkoniciach?
– Odchody autobusov
– Pohľad do dnešnej rodiny (6. časť)

Spravodaj 3 / 2015 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 3 / 2015 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Tlačivo OZ SPOLOK PODKONIČAN na 2% z dane  >>

Obsah čísla 3/2015:
01 Príhovor starostu obce
02 OU informuje: Masáže
02 OU informuje: Výstava prof. Tonkoviča
03 OU informuje: Uznesenie OZ z 12.2.2015
03 OU informuje: Uznesenie OZ z 21.2.2015
04 OU informuje: Schválený územný plán
04 OU informuje: Odchody autobusov
05 OU informuje: Upratovanie ciest
05 OU informuje: Parkovanie vozidiel
05 OU informuje: Kam s odpadom?
06 OU informuje: Podkonický odpad
07 OU informuje: Referendum o rodine – zápisnica
07 OU informuje: Separovaný odpad
08 OU informuje: Komunálny odpad
08 OU informuje: Pozvánka na výlet pre seniorov
09 OU informuje: Gazdovská zabíjačka
10 Spolok Podkoničan: 2% z dane
11 Vaše príspevky: Občianske združenie PÚTNIK
11 Spoločenská kronika
12 Základná škola: Čo priniesol február
12 Základná škola: Lyžiarsky kurz 2015
13 Základná škola: Recitačná súťaž
13 Základná škola: Veľkonočné trhy
13 Základná škola: Zápis detí do MŠ
14 Rodina: Pohľad do dnešnej rodiny (6. časť)
15 Redakčná rada: Zmeny v redakčnej rade
15 Okienko humoru
15 Podujatia: Výstava poľovníckych trofejí
16 Farské oznamy: 9.3. – 5.4.2015

Komentáre sú uzavreté