Farské oznamy 16.3. – 22.3.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej.
• V piatok o 16:00 hod. bude na fare katechéza pre deti.
• Stále platí výzva pre deti podeliť sa o svoje hračky s kamarátmi v detských domovoch. Krabica je umiestnená vpredu v kostole.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
16.3.
Féria
Utorok
17.3.
18:00
Féria + Boris Šípka
Streda
18.3.
7:00
Féria  + rodičia Anna a Martin Ivanič
Štvrtok
19.3.
18:00
Sv. Jozefa
slávnosť
+ z rodiny Očenášovej a Zaťkovej
Eucharistická adorácia
Piatok
20.3.
18:00
Féria Poďakovanie za 60 rokov života Antona
Detská sv. omša
17:30 krížová cesta
Sobota
21.3.
7:30
Féria + Júlia Patrášová, 10. výročie
Nedeľa
22.3.
9:00
5. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 krížová cesta

Budúcnosť v Bohu Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté