Farské oznamy 23.3. – 29.3.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej.
• V piatok o 16:00 hod. bude na fare katechéza pre deti.
• V sobotu od 9:00 do 11:30 budeme mať spoločnú spoveď
• Budúca nedeľa je Kvetná, prosím vás, aby ste si nachystali jarné ratolesti.
• Povzbudzujem mládež k účasti na Kvetnom víkende v BB. Viac na www.dcmmajak.sk/kvetny-vikend.html

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
23.3.
Féria
Utorok
24.3.
18:00
Féria + Anna a Jozef Bitner a syn Jozef
Streda
25.3.
18:00
Zvestovanie Pána, slávnosť + Mária a Ján Ivanič
Štvrtok
26.3.
18:00
Féria + Anna Koctúrová, 30. výročie
Eucharistická adorácia
Piatok
27.3.
18:00
Féria + Mária Bitnerová, 5. výročie
Detská sv. omša
17:30 krížová cesta
Sobota
28.3.
7:30
Féria Na úmysel
(+ Róbert Budaj)
Nedeľa
29.3.
9:00
Kvetná nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 krížová cesta

Poznanie a život v Bohu Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté