Čo robili policajti v našej škole?

Polícia v PodkoniciachNašu školu dňa 3. 3. 2015 navštívili policajti preventisti, aby našim žiakom i škôlkárom vysvetlili pravidlá dopravnej výchovy. V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod.

Žiaci chodia často krát sami domov zo školy a preto je dôležité aby ovládali pravidlá cestnej premávky. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy alebo prostredníctvom policajtov preventistov.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov, k čomu na našej škole prispeli aj policajti preventisti z Okresného riaditeľstva policajného zboru z Banskej Bystrice. Tejto akcie sa zúčastnili naši školáci aj školkári.

Deti okrem toho, že sa naučili ako správne prechádzať cez priechod pre chodcov, sa taktiež naučili prečo je dôležité nosiť reflexné prvky, ktoré si mohli ponechať. Naše štvrtáčky mali možnosť absolvovať dychovú skúšku na meranie alkoholu, presne takú ako skutoční vodiči na cestách pri policajných kontrolách.

Linda Mesíková

Komentáre sú uzavreté