Field Trip študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v obci Podkonice

DSCN3738Dňa 19. 3. 2015 sa študenti programu Ekonomika a správa území zúčastnili field tripu do obce Podkonice, organizovaného za účelom spracovania seminárnych prác z predmetu Marketing území 2, ktorých zadanie vypracovali vyučujúci predmetu spolu so starostom obce, Ing. Michalom Vrábom. Pán starosta takto vytvoril študentom možnosť prepojiť ich teoretické poznatky s praxou v oblasti riadenia obce.

DSCN3672Terénny výcvik sa začal v miestnom pohostinstve/penzióne, kde nás pán starosta oboznámil s plánovaným priebehom stretnutia, poskytol nám základné informácie o obci a predstavil svoje rozvojové vízie. Po úvodnom slove sa študenti mali možnosť občerstviť a nabrať sily na skutočne podrobnú prezentáciu obce Podkonice.

Prehliadka obce s profesionálnym výkladom zo strany pána starostu pokračovala k miestnemu kostolu a lyžiarskemu múzeu. Toto múzeum je dielom miestneho nadšenca – pána Bobáka, ktorému sa podarilo zozbierať do expozície zaujímavé exempláre.

DSCN3701 DSCN3703

 

 

 

Výklad pokračoval ďalej, dozvedeli sme sa o plánoch v oblasti podpory zatraktívnenia miestneho lyžiarskeho strediska – Pleše, o spolupráci s miestnymi obyvateľmi pri vykonávaní rôznorodých prác v obci, o plánoch v oblasti využívania rozsiahleho priestranstva miestnej základnej školy. Ako zhodnotila jedna zo študentiek: „Veľmi sa mi páčil zámer pána starostu o učení detí v škole k rôznym prácam, starostlivosti o pôdu, rastliny, …“.

Pokračovali sme ďalej k obecnému ihrisku a tenisovým kurtom, ktoré sa nachádzali v nádhernom prostredí, obklopené lesom a ponúkajúce tak nádherný výhľad na okolitú prírodu. Ako vyjadrila svoj názor ďalšia študentka: „Krásne prostredie, krásna obec, vynikajúci potenciál. Obec, do ktorej sa raz určite vrátim a poviem o nej aj svojim známym“.

DSCN3743Ďalšou zastávkou bola miestna pálenica, ktorá patrí k najväčším spomedzi ostatných okolitých obcí. Po ďalšom profesionálnom výklade sme pokračovali v exkurzii ďalej. Po ceste nás veľmi milo prekvapila propagácia lyžiarskeho múzea, pri ktorej majiteľ múzea využil aj jednu z moderných foriem marketingovej komunikácie – guerilla.

Ďalšou zastávkou bol obecný úrad. Pán starosta nám ukázal kancelárie pracovníkov obce, vrátane tej svojej, a rozhlas. V budove úradu sa nachádza múzeum histórie obce, súčasťou ktorého je aj expozícia venovaná miestnemu rodákovi, hudobnému skladateľovi, dirigentovi, folkloristovi – Pavlovi Tonkovičovi.

DSCN3761Po prehliadke pracoviska starostu sme navštívili kultúrny dom, v ktorého priestoroch sa v tomto čase nachádza výstava poľovníckych trofejí. Ani tu sme neboli ukrátení o odbornú prednášku zo strany jedného z organizátorov.

Field trip sme ukončili na mieste, kde sme ho aj začali – pred budovou miestneho pohostinstva. Oficiálnym ukončením bol potlesk venovaný pánu starostovi, ktorý sa na našu návštevu naozaj veľmi dobre pripravil a poskytol študentom množstvo užitočných informácií a inšpirácie pre spracovanie ich seminárnych prác. Veríme, že študenti sa do ich spracovania pustia s aspoň polovičným entuziazmom, aký v nás podnietil pán starosta, Ing. Michal Vráb.

A ako hodnotia túto exkurziu a pána starostu samotní študenti?

„Field trip v Podkoniciach bol veľmi zaujímavý, poučný, zábavný, videli sme krásnu obec, počuli starostove plány, zámery aj starosti.“

„Inšpiratívny starosta s množstvom skvelých nápadov využiteľných nielen v tejto obci, ale aj v množstve ďalších na Slovensku.“

„Táto exkurzia bola pre mňa veľmi zaujímavá a aj prínosná, hodnotím to vysoko pozitívne a som rada, že som sa tohto tripu zúčastnila.“

„Exkurzia sa mi veľmi páčila. Pán starosta môže byť vzorom pre ostatných starostov so svojou iniciatívou a jeho prístupom.“

„Exkurzia v obci Podkonice mi ponúkla možnosť odpozorovať nejaké námety, ktoré by bolo možné uplatniť aj pri riadení diania v obci, z ktorej pochádzam, a ktoré by som mohol využiť pri mojom súčasnom aj predpokladanom budúcom pôsobení v riadiacich orgánoch samosprávy, …“

DSCN3710

V mene svojom, spoluúčastníčky z radov učiteľov Ing. Kataríny Petríkovej, PhD., garantky predmetu Marketing území 2 doc. Ing. Anny Vaňovej, PhD. a našich študentov, ešte raz veľmi pekne ďakujem pánu starostovi Ing. Michalovi Vrábovi za ochotu, čas a profesionálny výklad!

 

Komentáre sú uzavreté