Podkonický spravodaj 4 / 2015

logo_spravodaj_NPZ aprílového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Poďakovanie za príspevok do školy
– Jarné vypaľovanie trávy
– Čo nové v Muzikolande?
– Štatút Podkonického spravodaja 


Spravodaj 4 / 2015 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 4 / 2015 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Obsah čísla 4/2015:
01 Príhovor starostu obce
02 OU informuje: Informácia o 3G sieti Orange
02 OU informuje: Elektroodpad
02 OU informuje: Veľkokapacitný odpad
03 OU informuje: Separovaný odpad
03 OU informuje: Poďakovanie za príspevok do školy
03 OU informuje: Geoportál Geosense
04 OU informuje: Program rozvoja vidieka – LEADER
05 OU informuje: Jarné vypaľovanie trávy
05 OU informuje: Oznámenie o vyhlásení výberového konania
06 Urbár: Valné zhromaždenie
07 OU informuje: Vstup do areálu cintorína
07 Podujatia: Výstava poľovníckych trofejí
08 ZŠ s MŠ: Policajti v našej škole
09 ZŠ s MŠ: Marec a apríl v škole
09 Okienko humoru
10 Podujatia: Čo nové v Muzikolande?
11 Redakčná rada: Štatút Podkonického spravodaja
12 Redakčná rada: Reakcia na list
13 Redakčná rada: Chýba vám niečo v Spravodaji?
14 Vaše príspevky: Poďakovanie Tomášovi
15 Vaše príspevky: Pozvánka na zber odpadkov
15 Spoločenská kronika
16 Farské oznamy: 13.4. – 10.5.2015

Komentáre sú uzavreté