Oznamy posielané cez SMS-ky

sms pre občanaNepočuli ste obecný rozhlas? Chcete byť informovaný o dianí v obci? Obecný úrad Podkonice predstavuje novinku – posielanie oznamov cez SMS-službu. Služba je prístupná pre každého občana. Princíp je jednoduchý. Je potrebné sa prihlásiť a to nasledovne:

Cez SMS
Zašlete sms-ku na číslo 0905 865 594 (číslo na starostu) s textom, kde uvediete svoje meno. Pracovníci OU overia platnosť čísla, aby nedošlo k zneužitiu. Následne zaradíme vaše číslo do zoznamu a budete dostávať sms-ky.

Cez email
Zašlete email so zoznamom mien a čísiel na starosta@podkonice.sk. Pracovíci OU overia platnosť čísiel, aby nedošlo k zneužitiu. Následne zaradíme čísla do zoznamu a budete dostávať sms-ky.

Osobne
Stačí, ak sa zastavíte na OU a nadiktujete čísla a mená. Následne vás zaradíme do zoznamu a budete dostávať smsk-ky.

Táto služba je bezplatná a prístupná pre každého občana. Smsky sú zasielané cez službu, ktorá je sprístupnená cez internet. Smsky dostávate z čísla starostu obce 0905 865 594. Príjmanie správ je bezplatné. V prípade, že budete chcieť službu deaktivovať, postupujete rovnako ako pri prihlásení.

Príjemné využívanie našej novinky praje kolektív obecného úradu.

Komentáre sú uzavreté