Farské oznamy 27.4. – 3.5.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: hodinu pred sv. omšou, chorých doma vo štvrtok od 8:00 hod.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Vladimíry Turčanovej.
• Mládež vo veku od 14 do 16 rokov pozývam na dvojdňovú duchovnú obnovu od piatku do soboty spojenú s túrou vo Vysokých Tatrách.
• V nedeľu 26.4. bola ofera na kňazský seminár.
• V sobotu 16. mája 2015 bude v Sl. Ľupči celodenný kurz pre lektorov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
27.4.
Féria
Utorok
28.4.
18:00
Féria + rodičia Irena a Pavol Kostúr  a synovia Ivan, Pavol a Vladimír
Streda
29.4.
7:00
Sv. Kataríny Sienskej
sviatok
+ z rodiny Vrábovej
Štvrtok
30.4.
18:00
Féria + Etela Ivaničová, 20. Výročie
Eucharistická adorácia
Piatok
1.5.
7:30
Sv. Jozefa, robotníka
ľubovoľná spomienka
+ Július Porúbčan, 1. výročie
Sobota
2.5.
7:30
Sv. Atanáza, biskupa
spomienka
+ Emil Šajban, 1. výročie
Nedeľa
3.5.
9:00
Piata veľkonočná nedeľa Za všetkých farníkov

Vieru v jediného Spasiteľa Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté