Farské oznamy 25.5. – 31.5.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Renaty Budajovej.
• V piatok o 16:00 bude na fare katechéza pre deti.
• Budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10.00 hod.
• Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa skončilo Veľkonočné obdobie, odteraz sa modlíme Anjel Pána.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
25.5.
18:00
Svätodušný pondelok,
Votívna omša
Poďakovanie s prosbou o ďalšie milosti pre rodinu Ulbrikovú
Utorok
26.5.
18:00
Sv. Filipa Neri, kňaza
spomienka
+ Vladimír Šípka a ostatní z rodiny
Streda
27.5.
7:00
Féria + Stanislav Šípka
Štvrtok
28.5.
18:00
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza + rodičia Matilda a Emil Kostúr a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
29.5.
18:00
Féria Poďakovanie za pomoc rodine Čunderlíkovej a Gregorčokovej
Detská sv. omša
Sobota
30.5.
7:30
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
+ rodičia Mária a Emil Barla
Nedeľa
31.5.
10:00
Najsvätejšej Trojice,
slávnosť
Za všetkých farníkov

Očistenie ducha a schopnosť hlásať Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté