Farské oznamy 20.7. – 26.7.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej.
• V sobotu 25. júla sa ideme modliť ruženec do Rádia Lumen. Stretneme sa pred katedrálou o 18:45; modlitba začína o 19:05. Pozývam všetkých, aj prázdninujúcich študentov a žiakov.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
20.7.
Féria
Utorok
21.7.
18:00
Féria + Irenka, Anna a Jozef Flaška
Streda
22.7.
18:00
Sv. Márie Magdalény
spomienka
+ Alžbeta a Ján Jamrich
Štvrtok
23.7.
18:00
Sv. Brigity, rehoľníčky
sviatok
+ Františka Speváková
Eucharistická adorácia
Piatok
24.7.
18:00
Féria + Vladimír Turčan
Sobota
25.7.
7:30
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
+ Vladimír Turčan
Nedeľa
26.7.
9:00
17. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Čas na počúvanie Boha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté