Farské oznamy 24.8. – 30.8.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou (povzbudenie žiakov a študentov).
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Jany Gregorovej.
• 20. septembra 2015 sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Predbežný záujemcovia nech sa nahlásia v sakrestii kostola, aby sme sa podľa záujmu vedeli spojiť s okolitými farnosťami.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
24.8.
Sv. Bartolomeja, ap.
sviatok
Utorok
25.8.
18:00
Féria + Alžbeta Patrášová a Anna Palúchová
Streda
26.8.
18:00
Féria + Monika a Milan Slobodník
Štvrtok
27.8.
18:00
Sv. Moniky
spomienka
+ Mária, Anna a Ladislav Kostúr
Eucharistická adorácia
Piatok
28.8.
18:00
Sv. Augustína, biskupa
spomienka
+ Anna a Juraj Turčan
Sobota
29.8.
7:30
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
spomienka
+ manžel Ján Šípka
Nedeľa
30.8.
9:00
22. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Správne rozhodovanie Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté