Farské oznamy 21.9. – 27.9.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• V piatok o 16:00 prihlasovanie detí rodičmi na 1. sv. prijímanie.
• V piatok po sv. omši katechéza pre staršie deti.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
21.9.
Sv. Matúša, apošt. evan., sviatok
Utorok
22.9.
Féria
Streda
23.9.
Sv. pátra Pia, kňaza
spomienka
Štvrtok
24.9.
18:00
Výročie posviacky(300r.) katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského
sviatok
Poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre Petra
Eucharistická adorácia
Piatok
25.9.
18:00
Féria + Emília a Martin Šajban a starí rodičia z oboch strán
Sobota
26.9.
7:30
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
+ z rodiny Flaškovej a Svrčinovej
Nedeľa
27.9.
9:00
26. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Úctu k životu a radosť z neho Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté