Farské oznamy 12.10. – 18.10.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej.
• V piatok na detskú sv. omšu môžu deti priniesť znázornené čisté srdce.
• V piatok o 16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti.
• V piatok po sv. omši katechéza pre staršie deti.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
• Sviatosť manželstva mienia prijať Dominik Valent z Podkoníc a Lenka Kostúrová z Podkoníc. Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
12.10.
Féria
Utorok
13.10.
18:00
Féria + Júlia a Juraj Ivanič a dcéra Monika
Streda
14.10.
7:00
Féria + Boris Šípka
Štvrtok
15.10.
18:00
Sv. Terézie od Ježiša + Pavel, František, Ondrej a Margita Tonkovičovci
Eucharistická adorácia
Piatok
16.10.
18:00
Féria + Anna Zátrochová a rodičia
Detská sv. omša
Sobota
17.10.
7:30
Sv. Ignáca Antiochijského
spomienka
+ Anna a Jozef Slobodník (10. výročie)
Nedeľa
18.10.
9:00
29. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Pravú múdrosť Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888

Komentáre sú uzavreté