Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičskej Tatry T148

Tatra T148 v PodkoniciachObecný úrad Podkonice spolu s Dobrovoľným požiarnym zborom Podkonice si vás dovoľuje pozvať na slávnostné odovzdanie hasičskej Tatry T148 v sobotu o 10,00 hod na námestie do Podkoníc. Kľúčiky od nášho nového miláčika nám odovzdá pán minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák. 

Slávnostný ceremoniál sa začne o 10,00 príchodom pána ministra vnútra. Nastúpená hasičská jednotka v uniforme privíta pána ministra a podá hlásenie. Po príhovoroch starostu obce a pána ministra posvätí pán dekan zo Slovenskej Ľupče Tatru T148. Za sprievodu hudobnej produkcie Pala Majeríka sa auto slávnostne pokrstí.

Prepokladáme, že na ceremóniu príjmu pozvánku aj  hostia: 

  • Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR
  • Ladislav Pethö – prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  • Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  • Dušan Sľúka – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

V sobotu sa tešíme na vás, na udalosť, ktorá pomôže nám všetkým pri prevencii protipožiarnej činnosti.

S Vami a pre Vás, kolektív obecného úradu.

 

Komentáre sú uzavreté