Farské oznamy 2.11. – 8.11.2015

kostol_ikonaNP• Prosím členov SSV, aby si prišli vyzdvihnúť do sakristie podielové knihy.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Čemanovej
• V piatok na detskú sv. omšu môžu deti priniesť znázornenú ovečku alebo kravičku.
• V piatok katechéza pre prvoprijímajúce deti ani pre staršie deti nebudú.
• Prosím členov farskej rady, aby sme sa stretli v piatok po sv. omši vo fare.
• V utorok po sv. omši bude v kostole krátke organizačné stretnutie pútnikov do Mexika.
• V piatok budem chorých spovedať od 8.00 hod.
• V čase od 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu) + navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých alebo 2.11. sa v kostole alebo kaplnke sa pomodliť modlitbu Otče náš a Verím v Boha.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
2.11.
15:00
Spomienka na všetkých verných zosnulých  + Peter Turčan
Utorok
3.11.
18:00
Féria + rodičia a manžel
Streda
4.11.
7:00
Sv. Karol Boromejský, biskup, spomienka + Irena a Ján Stanko
Štvrtok
5.11.
18:00
Féria + Emília a Matúš Mrva a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
6.11.
18:00
Féria,
(Prvý piatok v mesiaci)
+ Ivan Patráš
Detská sv. omša
Sobota
7.11.
7:30
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
+ Anna Kremnická
(nedožité 95. narodeniny)
Nedeľa
8.11.
9:00
32. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

 

Komentáre sú uzavreté