Farské oznamy 26.10. – 1.11.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pred týždňom modlitieb za zosnulých hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Jozefíny Barlovej.
• V piatok na detskú sv. omšu môžu deti priniesť znázornených rodičov alebo pána farára.
• V piatok o 16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti.
• V piatok po sv. omši katechéza pre staršie deti.
• Zbierka na misie činila 320 eur. Všetkým darcom úprimná vďaka.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
26.10.
Féria
Utorok
27.10.
18:00
Féria + Helena a Ondrej Kostúr a starí rodičia
Streda
28.10.
7:00
Sv. Šimona a Júdu, ap. spomienka  + Anna a Július Flaška
Štvrtok
29.10.
18:00
Féria Poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božie požehnanie pre rodiny
Eucharistická adorácia
Piatok
30.10.
18:00
Féria + Mária a Juraj Barla (100 rokov od narodenia)
Detská sv. omša
Sobota
31.10.
7:30
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
+ Ján Mojžiš
Nedeľa
1.11.
9:00
31. nedeľa v období cez rok, Slávnosť všetkých svätých
Za všetkých farníkov

Oči viery a dobrý zrak Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

Komentáre sú uzavreté