Farské oznamy 16.11. – 22.11.2015

kostol_ikonaNPStarostlivosť o kostol má skupina č. 10 Renáty Budajovej
• V piatok katechéza pre prvoprijímajúce deti o 16.00 a pre staršie deti po sv. omši.
Úloha pre deti na budúcu detskú omšu: Namaľovať Pána Ježiša na kríži
• Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár
• Prosím deti, ktoré ešte nechodia na sv. prijímanie, aby si dali pred ústa prst ako znamenie, že im treba dať krížik.
• Nesmierne ďakujem všetkým gazdinkám i organizátorom za pohostenie.
• Budúcu nedeľu po sv. omši sa budeme modliť modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu, za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
16.11.
18:00
Féria Na úmysel
Utorok
17.11.
18:00
Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka + Emília a Pavol Homola a starí rodičia
Streda
18.11.
18:00
Féria + Helena a Michal Šípka a deti
Štvrtok
19.11.
18:00
Féria + Helena a Július Slobodník a deti
Eucharistická adorácia
Piatok
20.11.
18:00
Féria + Mária Chabanová
Detská sv. omša
Sobota
21.11.
7:30
Obetovanie Panny Márie, spomienka + Anna a Jozef Gregorčok, č.d. 137
Nedeľa
22.11.
9:00
34. nedeľa
v období cez rok
Krista Kráľa
Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

Komentáre sú uzavreté