Oznam

logo-dposrOznamujeme Vám, že v utorok 17. novembra (štátny sviatok) budú členovia hasičského zboru z poverenia obce pokračovať vo vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol rodinných domov v našej obci. Povinnosť vykonávať tieto kontroly je uložená zákonom 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhláškou 121/2002 o požiarnej prevencii. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri týchto kontrolách.

Kontroly budú vykonané v častiach obce v ktorých sme kontroly nestihli vykonať v sobotu tj. dolná časť Novej ulice a časť starej dediny smerom k novému cintorínu.

Komentáre sú uzavreté