Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

rokovanie obecneho zastupitelstva podkonice januar 2015Obecný úrad si vás dovoľuje pozvať na rokovanie obecného zastupiteľstva vo štvrtok o 17.00 do budovy Základnej školy s materskou školou. Okrem iných dôležitých bodov sa bude prejednávať aj otvorenie územného plánu a bude sa schvalovať rozpočet obce na rok 2016. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte.

Presný program na stiahnutie a dôvodovú správu nájdete nižšie.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba členov komisií OZ
 3. Čistička odpadových vôd
 4. Požiarna zbrojnica
 5. Doplnky k platnému územného plánu
 6. Všeobecno-záväzné nariadenie o plagátoch
 7. Výsledok finančného auditu
 8. Nájomná zmluva OZV
 9. Zapojenie sa do projektov programu rozvoja vidieka výziev 7.2, 7.4, 7.5
 10. Zapojenie sa do projektu slovensko.sk (DCOM)
 11. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Dovodova sprava 19_novembra zastupitelstvo

Program rokovania obecného zastupiteľstva

Komentáre sú uzavreté