Kominár v obci

logo-dposrAko bolo už v priebehu dňa avizované, zajtra (24.11.2015) bude kominárska firma v obci vykonávať odbornú kontrolu a čistenie komínov, záujem o kontrolu a čistenie je treba nahlásiť na Obecný úrad.
Počas preventívnych protipožiarnych kontrol ste boli informovaní o zmene legislatívy, avšak z dôvodu komplikovanej vykonateľnosti bol z novely vypustený bod pojednávajúci o povinnosti kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou, a teda ostáva v platnosti len doterajšia forma povinnosti fyzických osôb zabezpečovať si pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Kontrola a čistenie komína kominárom je teda ODPORÚČANÁ, ale zo zákona NIE JE POVINNÁ.
Občania s uzatvorenou poistkou na dom si však musia skontrolovať poistnú zmluvu, nakoľko v zmluve môže byť kominárska kontrola vyžadovaná.

Komentáre sú uzavreté