Farské oznamy 30.11. – 6.12.2015

kostol_ikonaNPStarostlivosť o kostol má skupina č. 12 Kataríny Kostúrovej
• V piatok katechéza pre prvoprijímajúce deti bude.
Úloha pre deti na budúcu detskú omšu: Namaľovať Pána Ježiša ako Kráľa.
• Dnes je zbierka na charitu. Minulú nedeľu sa na kňazský seminár vyzbieralo 250 €.
• Farnosť Slovenská Ľupča a Komunita Blahoslavenstiev nás v sobotu
5. decembra pozývajú na duchovnú obnovu, program je na nástenke.
• V piatok je prvý piatok, chorých budem chodiť spovedať od 8.00 hod.
• V sobotu po sv. omši pozývam deti na stretnutie s Mikulášom.
• Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, bude preto i pravidelná zbierka.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
30.11.
18:00
Sv. Ondrej, apoštol, sviatok Poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božiu pomoc
Utorok
1.12.
18:00
Féria + Etela a František Budaj
Streda
2.12.
18:00
Féria + st. rodičia Jakošovci a Beňovci
Štvrtok
3.12.
18:00
Sv. František Xaverský, kňaz – slávnosť + František Očenáš, st. rodičia, Júlia a Pavol
Eucharistická adorácia
Piatok
4.12.
18:00
Féria + Helena a Ján Styk a starí rodičia
Sv. omša so spevom detí a mládeže
Sobota
5.12.
17:00
Féria +  rodičia Kornélia a Jozef, syn Jozef a starí rodičia
Nedeľa
6.12.
9:00
2. adventná nedeľa Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

Komentáre sú uzavreté