Farské oznamy 7.12. – 13.12.2015

kostol_ikonaNPStarostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej
• V piatok katechéza pre prvoprijímajúce deti i mládež bude.
Úloha pre deti na budúcu detskú omšu: Namaľovať pastiera
• Minulú nedeľu sa na charitu vyzbieralo 280 €.
Ďakujem všetkým zapojeným za peknú realizáciu oslavy sviatku sv. Mikuláša.
Spoločná sv. spoveď v Podkoniciach bude 19.12.2015 od 9.00 – 11.00 hod.
• V kostole je k dispozícii časopis našich bohoslovcov Xaver za príspevok 0,60€

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
7.12.
18:00
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Za zdravie a Božiu pomoc  pre Máriu Vrábovú
Utorok
8.12.
18:00
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť Za všetkých farníkov
(prikázaný sviatok)
Streda
9.12.
18:00
Féria Poďakovanie s prosbou za Božiu pomoc pre rodinu Ulbrikovú a Forgáčovú
Štvrtok
10.12.
18:00
Sv. František Xaverský, kňaz – slávnosť + František Očenáš ml. a starí rodičia Pavol a Anna
Eucharistická adorácia
Piatok
11.12.
18:00
Féria Prosba o požehnanie rodiny Barlovej
Detská sv. omša
Sobota
12.12.
7:30
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, spomienka Poďakovanie s prosbou o ďalšie požehnanie pre rodinu Ondreja Turčanovú
Nedeľa
13.12.
9:00
3. adventná nedeľa Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

Komentáre sú uzavreté