Podkonický spravodaj 12 / 2015

logo_spravodaj_NPZ decembrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie z obecného zastupiteľstva
– Na návšteve u pána farára (rozhovor)
– Téma hasičňa
– Čo nové v našej škole
– Pozvánka na koncert Slančíkovcov 

Spravodaj 12 / 2015 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 12 / 2015 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Komentáre sú uzavreté