Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec Podkonice vitajteProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja je stratégie obce, ktorá sa robí zo zákona na 10 rokov. V našej obci bude tento plán končiť v roku 2016, takže je potrebné pripraviť nový. Zbierame nápady, postrehy, požiadavky Vás, ľudí, ktorí tu žijeme spoločne. Poprosíme vás preto, aby ste si stiahli a vyplnili dotazník. Následne ho poslali na starosta@podkonice.sk  Nájdete ho na linku vo vnútri článku. 

V prípade, že sa vám nechce tlačiť a vypisovať – zastavte sa osobne na OU a spíšeme ho spoločne. Termín máme do 20. januára 2016.

Formulár na stiahnutie

Ďakujeme za Vaše nápady a postrehy.

Kolektív obecného úradu.

Komentáre sú uzavreté