Farské oznamy 08.02.2016 – 14.02.2016

kostol_ikonaNP

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 Jany Gregorovej
• Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu
• Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii dekanátneho dňa mládeže
Na popolcovú stredu je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsa a najesť sa len 1x do sýta. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok
• Katechéza pre prvoprijímajúce deti i mladých v piatok budú
• V sobotu 13. februára bude púť seniorov k Svätej bráne v Slovenskej Ľupči. O 11.00 slávnostná svätá omša pri ktorej bude vyslúžená sviatosť pomazania chorých s príležitosti Svetového dňa chorých a sviatku Panny Márie Lurdskej. Svätú omšu bude celebrovať Vdp. Martin Uhrík, administrátor farnosti Medzibrod. Od 10 30.h možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
• Dnes po sv. omši bude vo fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
08.02.
féria 18. 00
+ Helena a Štefan Král
Utorok
09.02.
féria 18:00
+ Helena a Valentín Ivaničoví
Streda
10.02.
Popolcová streda 18:00
+ Marta a Pavel Turčan
udeľovanie popola
Štvrtok
11.02.
féria 18:00
+ Vladimír Šípka a ostatní členovia z rodiny
adorácia
Piatok
12.02.
féria 18:00
Za zdravie a božiu pomoc pre rodinu Barlovú
(detská)
Sobota
13.02.
féria 07.30
+ starí rodičia Júlia a Ján Kostúr a deti
Nedeľa
14.02.
Prvá pôstna nedeľa 9:00
Za všetkých farníkov
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté