Farské oznamy 22.02.2016 – 28.02.2016

kostol_ikonaNP

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej
  • Na charitu sa vyzbieralo 270 €. Pán Boh zaplať.
  • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka, ktorú použijeme na opravu kostola.
  • Katechéza pre prvoprijímajúce deti dnes bude, budúcu nedeľu nie.
  • Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok a v nedeľu o 14.30. Za obvyklých podmienok (modlitba na úmysel sv. otca, sv. spoveď, sv. prijímanie) môžeme získať odpustky.
  • Obecný úrad pozýva v sobotu o 9.00 na chatu Pleše na Vrchársku zabíjačku. Nakoľko je pôst, odporúčam sa zdržať tanca. (klobásku si s mierou dajte)
  • V prípade pohrebu sa obráťte na pána dekana v Slovenskej Ľupči.
  • Ak by niekto pociťoval v sebe kňazské povolanie a túži študovať teológiu, nech sa prihlási vo fare.
  • V stredu o 19.00 budú v Radvani modlitby chvál a adorácia.
  • Od pondelka 7.3. začneme s rekonštrukciou elektroinštalácie.

 

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
22.02.
Katedra sv. apoštola Petra, sviatok 18. 00
+ Lýdia a Jozef Budaj
Utorok
23.02.
féria 18:00
+ rodičia Martin, Mária, Ján a Ľudovít
Streda
24.02.
féria 18:00
+ František a rodičia
Štvrtok
25.02.
féria 17:00
+ Ivan Patráš

adorácia nebude

Piatok
26.02.
féria
Sobota
27.02.
féria
Nedeľa
28.02.
Tretia pôstna nedeľa 9:00
Na úmysel kňaza

14:30 Krížová cesta +Korunka Božieho milosrdenstva

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté