Podporme Čerínsky kostolík

Cerin_01V rámci projektu POKLADY MÔJHO SRDCA, vyhlásila Nadácia VÚB súťaž, na obnovu, a tým záchranu niektorých kultúrnych pamiatok. Vyberte vzácny poklad minulosti, ktorý je najbližší vášmu srdcu a pomôžte nám ho zachrániť aj pre budúce generácie. 

V ponuke je 8 historických pamiatok a nám srdcu najbližší je Čerínsky kostolík sv. Martina, ktorý je súčasťou nášho dekanátu. Ak ho chcete podporiť, zapojte sa do hlasovania a pomôžme využiť asi jedinú príležitosť dostať sa k peniazom na obnovu tohoto jedinečného kostolíka, kde je správcom farnosti vdp. Dušan Mesík. Po týždni hlasovania sú v náskoku Čerín s Prešovom, aj keď je očividné, že ide o boj Dávida s Goliášom (Čerín – 459 obyvateľov a Prešov – 90 000 obyvateľov), no Bohu nič nie je nemožné.

Hlasovanie trvá len do 29.2. – využime teda ostávajúci čas do konca hlasovania!
Stačí ísť na webovú stránku: https://www.vub.sk/fresky/
Nastavte sa na Čerín – Kostol sv. Martina, kliknite na HLASOVAŤ a zadajte číslo mobilu, na ktorý vám príde obratom SMS s verifikačným kódom, ktorý zašlete v ďalšom kroku vpísaním do políčka. Hlasovanie je možné počas trvania súťaže len raz z jedného telefónneho čísla a je bezplatné. Trvá to len pár sekúnd a zároveň pomôžete kostolíku a farnosti v našej diecéze aj dekanáte.

Cerin_02 Cerin_04

One response to “Podporme Čerínsky kostolík

 1. Jaroslav Kostur

  Vyhlásenie farára farnosti sv. Martina v Čeríne vdp.Mgr. Dušana Mesíka:

  Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti. V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže 2 ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí 2 týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa Čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým, v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky – Poklady môjho srdca“, podporu širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle. Z úprimného srdca VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem.

  S úctou a láskou žehnám a v modlitbách pamätám na vás všetkých.

  Boh vás žehnaj!

  Dušan Mesík, farár v Čeríne
  v Ríme, dňa 1.3.2016

  Počas púte bude každý deň tento týždeň v Ríme slávená sv. omša s úmyslom poďakovania a vyprosenia milostí pre všetkých, ktorí v súťaži hlasovali za Čerínske fresky. Dnes to bude o 15,00h v Bazilike sv. Pavla za múrmi.