Parlamentné voľby 2016

volbyNakoľko ako správca našej farnosti mám povinnosť povzbudzovať svojich blížnych k šíreniu dobra, chcel by som sa vám prihovoriť i v tomto predvolebnom čase. Našu krajinu zaplavujú politické reklamy, zo všetkých plagátov sa na nás usmievajú nejakí politici a samozrejme, každý z nich tvrdí, že chce pre nás len to najlepšie. 

Dosť ma mrzí, že bežným prostriedkom ako získať volebné hlasy je očierňovanie a neraz i osočovanie medzi politickými rivalmi a akýsi neustály boj proti niekomu. Verím, že už máme za sebou časy, keď sme ako krajina neustále museli hľadať triedneho nepriateľa. A hoci nemám televízor (v Afrike som si od neho odvykol a popravde ani mi nijak nechýba) a rádio sporadicky počúvam len v aute, keď sa pohybujem medzi ľuďmi, môžem jasne vnímať, ako mnohými z nás zmietajú rôzne emócie nenávisti a zlosti.

Média presne vedia ako neprenášať faktické argumenty, ale emócie, nakoľko tie rozum nevie dobre filtrovať. A tak stretávam ľudí doslova plných nenávisti a zlosti na utečencov, Maďarov, cirkev i rôznych politikov… Preto musím ako váš kňaz jasne povedať, že toto nie je správne. Zlosť i nenávisť patria medzi tzv. hlavné hriechy, nakoľko keď ich v sebe držíme rozbíjajú ľudskú dušu i ľudské vzťahy. Každý z nás má veľkú zodpovednosť nielen za seba, ale svojou troškou aj za naše rodiny, obec i celý štát a je správne, ak nie sme ľahostajní voči tomu, čo sa deje okolo nás.

Lenže pokiaľ niečo v našom štáte nefunguje a treba to zmeniť, nenávisť a nadávky to nespravia. Zlo vždy bude prinášať len ďalšie zlo. A tak namiesto šírenia nenávisti, uplatnime svoje právo a poďme voliť ľudí, o ktorých si myslíme, že budú stáť na strane dobra. O možnosti ísť voliť sa hovorí, že je to občianska povinnosť a naše právo. Pre nás kresťanov je to však i morálna povinnosť a pokiaľ bez vážneho dôvodu voliť nejdeme, je to zanedbávanie dobra. Voľby znamenajú možnosť vybrať si ľudí, ktorí budú aj v našom mene tvoriť štátne zákony. A tak vyberajme takých, ktorých návrhy ľudských zákonov budú v súlade s Božími zákonmi – Desatorom.

Preto vás všetkých chcem poprosiť, aby ste sa nenechali strhnúť k tomu, aby v našich dušiach bola kvôli voľbám nenávisť. Ale práve naopak, aby náš odovzdaný volebný hlas bol tým osobným vkladom, ktorým sa podieľame na rozvoji dobra v našej krajine.

Využime svoje volebné právo už túto sobotu:
5. marca 2016 v čase 7:00 – 22:00 hod.

Miroslav Spišiak,
správca farnosti

Komentáre sú uzavreté