Nové kontajnery

Veľkokapacitné kontajneryVďaka pomoci dobrého občana Podkoníc mohla zakúpiť jeden kontajner a ďalší sme dostali do dlhodobého užívania. Prvý je zložený momentálne pri dolnej zastávke. Druhý je zložený pri trafostanici pred Marekom Jamrichom. Obidva kontajneri slúžia na ukladanie biodopadu. 

Poprosím vás aby ste do kontajnerov nevyhadzovali stavebný odpad, sklo, plasty. Kontajner slúži na likvidáciu biodpadu teda trávy, ovocia, odrezkov a materiálu ktorý prirodzene v prírode zhnije.

Občanom tak prinášame ďalšiu možnosť likvidácie odpadu tak aby, odpad nemuseli nosiť ďaleko od svojich domov.

Chceme mať krásne a čisté Podkonice.

Starosta obce

Komentáre sú uzavreté