Podkonický spravodaj 7+8 / 2016

logo_spravodaj_NPPodkonický spravodaj v letnom dvojčísle prináša napríklad tieto zaujímavé témy:
– Uznesenie z obecného zastupiteľstva (8.6.2016)
– Nová webová stránka obce Podkonice
– Oceľový medveď je z Podkoníc
– Pozvánka na podujatia v mikroregióne
– Renovácia kostola a slávnosť

Spravodaj 7+8 / 2016 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 7+8 / 2016 v PDF verzii určený na TLAČ  >>

Príloha o odpadoch  >>

 

UVODNÍK STAROSTU OBCE PODKONICE

DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÍ OBČANIA,

začali prázdniny, je tu leto a s ním aj tropické teploty. Prichádza vytúžený čas oddychu.

Júl 2016 sa zapíše do slovenskej histórie ako významný medzník. Náš štát sa zhostil predse-dníctva Európskej únie. Slovensko bude tento polrok predsedať společenstvu 28 štátov s pol miliardou občanov. Deje sa tak v čase veľkých zmien v EÚ, ktorá možno bude čoskoro bez veľkého člena (Veľká Británia), ktorý sa rozhodol vystúpiť z EÚ. Pre Slovensko je to veľká výzva a verím, že sa všetkých diplomatických povinností zhostíme so cťou.

Aj u nás v Podkoniciach sme dosiahli malý medzník. Po roku a pol práce, napĺňania a ladenia je na svete naša nová webová stránka www.podkonice.sk. Nájdete na nej všetky dôležité informácie od histórie, cez doklady, až po komunikáciu s obecným úradom. Viac o webovej stránke sa dočítate vo vnútri spravodaja.

Počas posledného júnového víkendu našu obec navštívil ctihodný otec Leopold Ivan Nemček, ktorý slúžil slávnostnú svätú omšu za posvätenie novovymaľovaného kostola. Z jeho slov odznelo, aby sme si dokázali odpustiť a pochopiť tých druhých. Z nášho súkromného rozhovoru si dovoľujem zacitovať: „Nauč sa odpúšťať, ako sa to modlíme každý deň v modlitbe Otče náš….a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom”.

Prajem nám všetkým, aby sme počas leta mali čas na seba, blízkych, i tých vzdialenejších a dokázali sa pozrieť do svojho vnútra.

Krásny a predovšetkým oddychový letný čas vám praje váš starosta.

Michal Vráb

…viac sa dočítate na ďalších 23 stranách Letného dvojčísla Podkonického spravodaja. Sú priložené k tomuto článku v pdf formáte. Redakčná rada vám praje príjemné čítanie a pohodové leto. Na naše ďalšie vydanie sa môžete tešiť  začiatkom septembra 2016.

Komentáre sú uzavreté