Knižnica už opäť otvorená

Od pondelka 15. augusta je naša obecná knižnica už opäť otvorená. V rámci dovolenky sme začali aj so zákonnou revíziou knižničného fondu,  o ktorej sme vás už informovali. Počas revízie sme zatiaľ vyradili zničené a duplicitné knihy z literatúry pre deti a mládež. Mnohé knihy sú stále v dobrom stave, s krásnymi a aktuálnymi rozprávkami a príbehmi. Ponúkame ich za 0,20 eur alebo dobrovoľný príspevok. Prostriedky takto  získané budú použité na nákup nových kníh.

Knižnica bude otvorená do konca septembra, pretože od 1. októbra pokračujeme s revíziou. Prosíme preto, aby si naši čitatelia naplánovali návštevu knižnice do tohto termínu. Zároveň žiadame čitateľov, ktorí sú uvedení v priloženom zozname, aby nás kontaktovali a upovedomili o stave ich výpožičiek.

Upomienky

Komentáre sú uzavreté