Farské oznamy 10. 10. 2016 – 16. 10. 2016

kostol_ikonaNP

  • Dnes má kostol na starosti skupina č. 8 Mária Ivaničová
  • Prvonedeľná zbierka činila 100€. Pán Boh zaplať!
  • V mesiaci októbri môžete v sakristii prihlásiť svoje deti na prijatie sviatosti prvého svätého prijímania. Môžu to byť deti, ktoré navštevujú tretí ročník alebo staršie. Tiež sa môžete prihlásiť na prípravu na sviatosť birmovania. Minimálny vek – navštevovanie strednej školy. Vyzývam i dospelých, aby si doplnili túto sviatosť. Prosím, aby ste neprihlasovali deti z iných farností.
  • Ďakujem všetkým za pekný priebeh púte a OZ Pútnik za podporu.
  • V stredu po sv. omši bude prezentácia projektu eRka s hosťom z Etiópie. Pozývam Vás!
  • V mesiaci október pozývame deti k modlitbe sv. ruženca.
pondelok
10.10.2016 18.00 Za zdravie a božie požehnanie do ďalších rokov života
utorok
11.10.2016 18.00 + Helena Kostúrová, Ondrej a starí rodičia
streda
12.10.2016 18.00 Za božiu pomoc pre deti a ich rodiny
štvrtok
13.10.2016 18.00 + Peter Puliš a rodičia
piatok
14.10.2016 18.00 + Emília Šajgalíková a ich deti
sobota Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi – spomienka
15.10.2016 07.30 + rodičia a manžel Martin
nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
16.10.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté