Veľkoobjemový odpad

Veľkokapacitné kontajneryOznamujeme Vám , že v našej obci sú pristavené  2 veľkokapacitné kontajnery ( pri Kultúrnom dome a na rázcestí na nový cintorín), ktoré slúžia na veľkoobjemový odpad a  v priebehu ďalších dní budú rozmiestnené v obvyklých stanovištiach  obce.

Modré kontajnery pri kaplnke a starom cintoríne slúžia  len na bio odpad.

Komentáre sú uzavreté