Kedy sa bude asfaltovať cesta?

220px-obrubnikPráce na oprave chodníka z dolnej zastávky na hornú budú finišovať v polovici mesiaca október. Chodníky sa budú osádzať v časti od strednej zastávky po hornú až budúci rok. A to z dôvodu, že vodári (StVPS, a.s.) budú vymieňať vodovodné potrubie na oboch stranách chodníka. Ak by sme osadili obrubníky, po výkopových prácach vodárov (hĺbka výkopu bude 1,5 metra) by hrozilo ich zrútenie. V ceste ostane staré vodovodné potrubie. Po osadení nových vodovodných prípojok bude zo strany obecného úradu osadený nový obrubník. Tento bude aj v časti od hornej zastávky po schody do kultúrneho domu. Bude osadený ako obojstranný chodník. Cesta sa bude asfaltovať na konci októbra. Pred asfaltovaním nás čakajú vysprávky nerovností vozovky, hlavne vyrovnanie skoku pred „Javorou“ a vyspravenie prepadliska pred Zvaríkovcami.

Za dočasne spôsobené nepohodlie sa vám ospravedlňujeme.

Komentáre sú uzavreté