Farské oznamy 19. 12. 2016 – 25. 12. 2016

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Márie Čemanovej
  • Kto ešte nestihol sv. spoveď, prosím, nájdite si čas na svoju dušu.
  • Teraz po sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môžu všetci chorí a starší ako 60. rokov, ktorí sú po sv. spovedi.
  • Ak má niekto nevládneho človeka, ktorí potrebuje sviatosti, nech ho nahlási vo fare
  • Stretnutie koledníkov bude dnes hneď po sv. omši vo fare.
  • Stretnutie birmovancov bude hneď po skončení stretnutia koledníkov.
  • Požehnávať domy budem 6. – 8. januára 2017
pondelok
19.12.2016 18.00 + Ján Flaška – 1. výročie
utorok
20.12.2016 nebude
streda
21.12.2016 18.00 Zomrelí z rodiny Turčanovej a Chmelicovej
Štvrtok
22.12.2016 18.00 + Mária a Michal Bobák
piatok
23.12.2016 18.00 + Margita Kňažková
sobota
24.12.2016 7.30 + Anna Slobodníková
nedeľa NARODENIE PÁNA
25.12.2016 00.00

10.00

Za všetkých farníkov

Za obrátenie brata

Komentáre sú uzavreté