Sviatočná pohoda

V tomto predsviatočnom období je opäť čas, keď si každý z nás zdobí svoje príbytky všetkým čo k týmto sviatkom patrí. Dobrovoľná požiarna ochrana SR a HaZZ opäť pripomínajú potrebu opatrnosti pri použití sviečok, ako aj iného otvoreného ohňa a tiež upozorňujú na správne použitie ozdobného elektrického osvetlenia.

K silvestrovským oslavám tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. O bezpečnosti pri zaobstarávaní zábavnej pyrotechniky a jej používaní sa píše a hovorí v tomto období veľa. Avšak v tomto príspevku by sme chceli upozorniť na potrebu tolerancie k ostatným občanom aj nad rámec predpisov, táto potreba sa prejavuje najmä v posledných rokoch, keď sa používanie zábavnej pyrotechniky neobmedzuje len na silvestrovskú noc, ale rozšírilo sa na celé vianočné obdobie. Tiež si treba uvedomiť skutočnosť, že výkon pyrotechnických efektov sa neustále zvyšuje, čo samozrejme zvyšuje nároky na opatrnosť pri použití.

Na základe vyššie uvedeného, je vhodné si uvedomiť, že použitie pyrotechniky mimo silvestrovskej noci, kedy sú na to všetci viac-menej pripravení, môže na okolie pôsobiť nielen ako rušenie nočného kľudu, ale aj ako „otravná zábavka“. Použitie zábavnej pyrotechniky v blízkosti cudzích nehnuteľností, častokrát nie je pre ich vlastníkov až také zábavné. Preto by sme Vás aj touto cestou chceli požiadať o ohľaduplnosť voči svojim spoluobčanom.

 

Tento článok vznikol aj z dôvodu podnetov od Vás občanov.

 

S prianím šťastného prežitia vianočných sviatkov a úspešného vstupu do roku 2017,
hasiči z Podkoníc.

Komentáre sú uzavreté