Farské oznamy 26. 12. 2016 – 01. 01. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Ivaničovej
 • Dnes je tradičná zbierka pre potreby farnost
 • Dnes po skončení sv. omše budú chodiť naši koledníci zvestovať Dobrú novinu.
 • Požehnávať domy budem 6. – 8. januára 2017
 • Pohreb + Dušan Potkan
 • Dnes o 16.00 bude v kostole v Priechode divadelná hra Zranený pri Pamplone.
 • Ďakujem za postavenie stromčekov a výzdobu
 • pondelok Sv. Štefan, mučeník – sviatok
  26.12.2016 09.00 + Anna Turčanová
  utorok  
  27.12.2016 18.00 + Angela a Štefan Gregorčok, Elena, Miroslav a starí rodičia
  streda Sv. Ján, apoštol a evanjelista – sviatok
  28.12.2016 18.00 + Vladimír Šípka a zomrelí z rodiny
  štvrtok Sv. Neviniatka, mučeníci – sviatok
  29.12.2016 nebude
  piatok Sv. Rodina – Ježiš, Mária a Jozef – sviatok
  30.12.2016 18.00 Za ženy, ktoré sa modlili prístrešie u Klingov
  sobota  
  31.12.2016 16.00

  23.30

  Za ženy, ktoré sa modlili prístrešie u Slobodníkov (ďakovná pobožnosť)

  Ďakovná adorácia

  nedeľa PANNA MÁRIA BOHORODIČKA
  01.01.2017 10.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté