Dobrá novina – 22. ročník

Tradičnou súčasťou Vianoc v našej obci sa už stáva aj koledovanie Dobrej noviny. Na sviatok Narodenia Pána (25. decembra 2016) aj k vám zavítali koledníci a pomohli vám ešte viac prežiť príchod nášho Spasiteľa na tento svet.

V 22. ročníku Dobrej noviny sme navštívili približne 155 domácností a vaše príspevky dosiahli celkovo 1407 €. V tejto sume sú už započítané aj peniažky, ktoré ste venovali dodatočne v kostole. Veríme, že vašu štedrosť Pán Boh odmení svojimi milosťami a požehnaním po celý nadchádzajúci rok. Všetky vaše príspevky poputujú na projekty podporujúce život obyvateľov, hlavne detí, v afrických krajinách Etiópia, Keňa, Uganda, Južný Sudán a Rwanda.

Tento ročník Dobrej noviny v Podkoniciach sa rodil najťažšie. Ešte 2 dni pred koledovaním sme mali istých len 8 koledníkov, s ktorými prejsť celú dedinu za jeden deň by bolo nemožné. V deň koledovania nás však už bolo 14, z ktorých sa nám podarilo poskladať 3 skupinky, ktoré zavítali do vašich domovov. Preto sa chcem veľmi poďakovať každému, kto obetoval svoj čas a chvíle oddychu za niečo náročnejšie. Odmenou nám boli vaše úsmevy, štedré prijatia a radosť z toho, že každému sme mohli zvestovať radosť o narodení Krista.

Verím, že budúci rok sa nám podarí namotivovať viac koledníkov, aby tieto tradície v Podkoniciach nezanikli. Určite je náročné prechádzať v zime celú dedinu z domu do domu aj za nepriaznivého počasia, ale bez nášho sebazaprenia a obety udržanie týchto tradícií nebude možné. Možno sa môžeme zapojiť k tejto udalosti aj my osobne alebo podporíme malého koledníka v našej rodine či okolí. Možností je veľa, treba už len vykročiť, zapojiť sa a koncom roka tu máme ďalší ročník Dobrej noviny.

Jaroslav Kostúr
zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

Komentáre sú uzavreté